Η πρώτη ΟΠΙ δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2011 στην Κυψέλη.

Ονομάστηκε ΟΠΙΚ: Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο για τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου και τελείωσε στις 18 Απριλίου 2011. Έγινε στο Πολυτεχνείο και το παρακολούθησαν περίπου τριάντα εθελοντές. https://sites.google.com/site/opikdomain/home

Αρχικά συγκροτήθηκαν πέντε θεματικές ομάδες: Δεκαετία 1940, Μετανάστευση, Καθημερινή Ζωή, Εκπαίδευση και Εργασία. Γύρω στα Χριστούγεννα του 2011 οι ομάδες έγιναν τρεις (η Εργασία και η Εκπαίδευση συγχωνεύτηκαν με την Καθημερινή Ζωή) και τα μέλη της ΟΠΙΚ ήταν λιγότερα από είκοσι. Τότε, αποφάσισαν να οργανώσουν μια Ημερίδα όπου θα παρουσίαζαν τη δουλειά τους.

Προετοίμασαν την Ημερίδα όσο καλύτερα μπορούσαν.

Διαδώστε το :