Η Ερευνητική Ομάδα για τη Μεταπολίτευση – Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ-ΟΠΙ) ιδρύθηκε στις αρχές του 2014. Τα μέλη της αποτελούνται από φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα οπτικοακουστικό αρχείο με επίκεντρο τη Μεταπολίτευση. Έχουν πάρει πάνω από 20 συνεντεύξεις από ‘απλά’ μέλη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Η ΕΟΜ-ΟΠΙ έχει πάρει μέρος στη Γιορτή Προφορικής Ιστορίας (2015), και το 2016 παρουσίασε τη δουλειά της στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο 3ο Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας.

Μάθετε Περισσότερα

Η Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης – Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ – ΟΠΙ) συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος, υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Γεωργίου Κ. Θεοδωρίδη και δραστηριοποιείται, πλέον, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της ομάδας εστιάζεται στην περίοδο της Μεταπολίτευσης και, πιο συγκεκριμένα, στην καθοριστική της σημασία για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και συνολικά του πολιτικού συστήματος της χώρας. Η συνθήκη η οποία αναδεικνύει τα σημερινά ερωτήματα σχετικά με αυτήν την περίοδο είναι αναμφισβήτητα τα χρόνια της κρίσης, μίας κρίσης όχι μόνο οικονομικής αλλά κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής. Με βάση αυτό τον προβληματισμό, η ερευνητική προσπάθεια εστιάζει στα μέλη των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα ήταν οι δημοκρατικοί θεσμοί που ανέλαβαν σχεδόν εξολοκλήρου το έργο της μετάβασης στο δημοκρατικό καθεστώς ενώ λειτούργησαν ως οι βασικότεροι πυλώνες της πολιτικής σταθερότητας και επιτέλεσαν το ρόλο της ενσωμάτωσης των μαζών στην πολιτική διαδικασία και του διαχειριστή των  κρατικών υποθέσεων.

Το ήδη υπάρχον υλικό, αλλά και εκείνο το οποίο θα προκύψει μελλοντικά από τις συνεντεύξεις απομαγνητοφωνείται, επεξεργάζεται και ταξινομείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η μελέτη και η ανάλυσή του. Η δημοσίευση σχετικών μελετών ευελπιστεί να συμβάλλει στην περαιτέρω έρευνα της περιόδου της Μεταπολίτευσης.

Στην περιουσία της Ομάδας αυτή τη στιγμή περιέχονται δύο (2) καταγραφείς ήχου Tascam DR100 MK2, δυο (2) κάμερες SONY και ένας εξωτερικός δίσκος αποθήκευσης. Το συγκεντρωθέν αυτοβιογραφικό υλικό ανήκει στο Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ) και συγκροτεί πλέον τη βάση για τη δημιουργία ενός Οπτικοακουστικού Αρχείου της Μεταπολίτευσης (ΟΑΜ). Στόχος της ΕΟΜ – ΟΠΙ είναι ο εμπλουτισμός του Αρχείου με καινούργιο υλικό από νέα ερευνητικά εγχειρήματα. Το Αρχείο θα είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους τους ερευνητές σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες επιστημονικής έρευνας και δεοντολογίας.

Η ΕΟΜ – ΟΠΙ έχει ήδη στο ενεργητικό της μια σειρά σημαντικών δράσεων και έχει μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο από τη συγκρότηση της δημιουργήσει τη δική της ιστορία.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2014 διεξήχθη η πρώτη συνάντηση της Ερευνητικής Ομάδας Μεταπολίτευσης και επιλέχτηκε το ΠΑΣΟΚ ως ερευνητικό πεδίο της ομάδας. Τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο πραγματοποιήθηκε κύκλος σεμιναρίων επιμόρφωσης των μελών της ομάδας. Στόχος η εξοικείωση με την ιδέα και τη μεθοδολογία της Προφορικής Ιστορίας, με τις επιστημονικές/αναλυτικές προσεγγίσεις για το ΠΑΣΟΚ καθώς και με τις υλικοτεχνικές απαιτήσεις των προφορικών συνεντεύξεων. Φυσικά το επιμορφωτικό σεμινάριο δε θα είχε διεξαχθή με την ιδία επιτυχία χωρίς την πολύτιμη αρωγή της Τασ. Βερβενιώτη (Ιστορικόυ – ΟΠΙ), της Μ. Θανοπούλου (Διευθύντριας Ερευνών ΕΚΚΕ), του Κώστα Ελευθερίου (για τις ερευνητικές προσεγγίσεις για το ΠΑΣΟΚ) και του Αλέξανδρου Παπαχρηστόπουλου (σκηνοθέτη). Μετά τη δημιουργία του Οδηγού Συνέντευξης και την απόφαση του Τμήματος και του Προέδρου για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων οπτικοακουστικών μέσων για τη διεξαγωγή της συνέντευξης (2 καταγραφείς ήχου και 1 κάμερα, τότε) πραγματοποιείται η πρώτη πιλοτική συνέντευξη της ομάδας.

Στις 26 Μαΐου 2015 η ΕΟΜ-ΟΠΙ αυτοπαρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος « Το ελληνικό πολικό σύστημα» ενώ στις 12 με 14 Ιουνίου συμμετέχει στη «Γιορτή Προφορικής Ιστορίας» που διοργανώθηκε από τις Ομάδες Προφορικής Ιστορίας της Αθήνας. Τον Οκτώβριο με Νοέμβριο του 2015 η ΕΟΜ-ΟΠΙ εντάσσεται και θεσμικά στο Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής και αποκτά τον δικό της «χώρο» στον ισότοπο του Εργαστηρίου.

Στις 16 Ιανουαρίου 2016 διοργανώθηκε εκδήλωση στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ με τίτλο «40 Χρόνια Μεταπολίτευση: Η περίπτωση των μελών του ΠΑΣΟΚ». Η προσέλευση του κόσμου καθώς και οι, κατά κοινή ομολογία, θετικές αντιδράσεις του μετά την εκδήλωση, οδήγησε την ομάδα στο να την αποτιμήσει ως επιτυχημένη.

Ξεκινώντας έναν νέο κύκλο ερευνών η ΕΟΜ-ΟΠΙ διοργάνωσε με επιτυχία το 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία» κατά το χρονικό διάστημα 26/2/2106 – 8/4/2016 (7 συναντήσεις). Το εν λόγω σεμινάριο μύησε τους συμμετέχοντες στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της συνέντευξης, η οποία αποτελεί το εργαλείο της Προφορικής Ιστορίας για την καταγραφή της ατομικής και συλλογικής μνήμης, την κομματική εμπειρία των πολιτικών υποκειμένων καθώς και τις στάσεις και αντιλήψεις τους. Η δε ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδήγησε στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΟΜ-ΟΠΙ με την ένταξη δεκαεννέα (19) νέων μελών στην ομάδα.

Τον Ιούνιο του 2016 η ομάδα συμμετείχε με δικό της πάνελ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας, υπό την οργάνωση της Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης στην Θεσσαλονίκη, με συντονίστρια την κ. Τασούλα Βερβενιώτη.

Αποσπάσματα Συνεντεύξεων

Δράσεις

Διαδώστε το :