Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ δημιουργήθηκε με τη συνέργεια της ΕΥΔΑΠ, του Πολιτιστικού Κέντρου  εργαζομένων της και της Ιστορικού Τ. Βερβενιώτη, με πρώτο στόχο τη συλλογή προφορικών μαρτυριών σχετικών με την κατασκευή του φράγματος Μαραθώνα.

Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η διατήρηση και αφήγηση της μνήμης των ανθρώπων της ΕΥΔΑΠ, μέσω της συγκέντρωσης προφορικών μαρτυριών αρχικά για την κατασκευή του Φράγματος του Μαραθώνα, τη ζωή στον οικισμό -που κτίστηκε για τους εργαζόμενους της στον περιβάλλοντα χώρο του Φράγματος –καθώς και για το  πώς βίωσαν την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια υδροδότησης της Αθήνας οι κάτοικοι της.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών της μακράς ιστορίας της ΕΥΔΑΠ, των ανθρώπων που εργάστηκαν για αυτήν και των οικογενειών τους  με προοπτική να αποτελέσει τη βάση για ένα αρχείο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Απώτερος σκοπός είναι η ομάδα να συντηρεί και να ανανεώνει το εν λόγω αρχείο και αφ’ ετέρου να επεκταθεί σε άλλα πεδία προφορικής ιστορίας που σχετίζονται με την Εταιρεία. Το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, μαζί με το Ιστορικό Αρχείο που διαθέτει η Εταιρεία, αποτελούν πολύτιμο εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο, καθώς αφορούν μέρος των  υλικών και άυλων μαρτυριών της  ιστορίας της σύγχρονης Αθήνας.

Η ΟΠΙ ΕΥΔΑΠ συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2018 και παρουσίασε τα αποτελέσματά της πρώτης έρευνάς της το Νοέμβριο του ιδίου χρόνου

Διαδώστε το :