Στην πορεία της δουλειάς των ΟΠΙ πάντα τίθεται ο στόχος της παρουσίασης της σε ένα ευρύτερο κοινό. Μια έξυπνη τακτική είναι, αυτός που πήρε τη συνέντευξη να επιλέγει κάποια αποσπάσματα που του ‘αρέσουν’ και σιγά σιγά από τις διάφορες συνεντεύξεις σχηματίζονται θέματα – ως κεφάλαια ενός βιβλίου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Κυρίως διευκολύνουν τις παρουσιάσεις μας.

Την περιγραφή αυτής της διαδικασίας μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ. Δείτε και ένα παράδειγμα από την ομάδα της ΟΠΙΚ για την Κρίση, η οποία χρησιμοποίησε ως τίτλους, τις ερωτήσεις του Οδηγού συνέντευξης, οπότε η διαδικασία απλουστεύτηκε. [παράδειγμα]. Δείτε επίσης τους τίτλους από τις θεματικές ενότητες των αποσπασμάτων της ΟΠΙΑ εδώ.

Εννοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν ‘τεμαχίζουμε’ τη συνέντευξη και ότι εξακολουθεί να υπάρχει το απομαγνητοφωνημένο κείμενο ολόκληρο, γιατί είναι πολύ πιθανό να το χρειαστούμε.