Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου (ΟΠΙΒΟ.) δημιουργήθηκε το 2014 μετά από σεμινάριο που διοργάνωσε η Ένωση Προφορικής Ιστορίας (Ε.Π.Ι.) σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Μαγνησίας). Τα επόμενα χρόνια εμπλουτίστηκε με νέα μέλη που παρακολούθησαν τα σεμινάρια που οργάνωσε η ΟΠΙΒΟ. Σήμερα τα μέλη της είναι εθελοντές ερευνητές, ιστορικοί, υποψήφιοι διδάκτορες, αρχειονόμοι, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί και καλλιτέχνες. Οι διαφορετικές αφετηρίες τους προσδίδουν μία πολυσυλλεκτικότητα και ιδιαίτερη δυναμική στην Ομάδα. Το αρχείο της ΟΠΙΒΟ. περιλαμβάνει έως σήμερα 130 ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις, με παραχωρητήρια των πληροφορητών, ημερολόγια των ερευνητών, περιλήψεις, καθώς και φωτογραφικό ή αρχειακό υλικό που παραχωρήθηκε από τους πληροφορητές. Οι συνεντεύξεις έχουν μορφή αφήγησης ζωής και καλύπτουν θεματικές όπως η δεκαετία του 1940, η μετανάστευση και η βιομηχανική εργασία. Το αρχείο είναι προσβάσιμο από το Εργαστήριο Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ ένα μέρος του βρίσκεται και στα ΓΑΚ Μαγνησίας. Το 2017 μέλη της ΟΠΙΒΟ συμμετείχαν με ανακοίνωση στην 2η Γιορτή Προφορικής Ιστορίας. Το 2018 η ΟΠΙΒΟ παρουσίασε στο Βόλο εκδήλωση με θέμα τους χώρους κράτησης στην Κατοχή και στον Εμφύλιο. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας η εκδήλωση επαναλήθηκε τον Ιανουαρίο του 2018. Το Μάιο 2019 η ΟΠΙΒΟ συμμετείχε στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους με πάνελ γύρω από το θέμα «Μικρασιάτες Πρόσφυγες και η Θάλασσα» στο οποίο συμμετείχε επίσης μέλος της ΟΠΙ Καβάλας. Από το Μάρτιο 2020 μέλη της ΟΠΙΒΟ συμμετέχουν στην ΟΠΙ-COVID 19 καταγράφοντας την εμπειρία της πανδημίας.

Δράσεις

Φωτογραφίες - Δράσεις

Διαδώστε το :