Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένο υλικό που θα σας βοηθήσει

 • Υλικά σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας ομάδας:
 1. Προδιαγραφές μηχανημάτων
 2. Πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής της ΟΠΙ-ΠΕΙΣ
 3. Πρόγραμμα της ΟΠΙ Αγρινίου

 

 • Υλικά σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης:
 1. Σεμινάριο 2018
 2. Odigos Tascam (v.01)
 3. Οδηγοί συνέντευξης: ΟΠΙΑ, ΟΠΙΒΡΙΛ, ΟΠΙΚ για την κρίση, ΟΠΙΚ για τη μετανάστευση, ΟΠΙΚ για την εκπαίδευση, ΟΠΙΝΙ για τη προσφυγιά.
 4. Οδηγός Συνέντευξης

 

 • Υλικά σχετικά με την αποθήκευση – επεξεργασία των συνεντεύξεων:
 1. Τα μετά τη συνέντευξη
 2. MASTERLOG – ΟΠΙ
 3. Παραδείγματα παραχωρητηρίουημερολογίου, καρτέλας αφηγητή περίληψης, απομαγνητοφώνησης
 4. Δημιουργία  αρχείων αποσπασμάτων – cuts
 5. Αρχείο Αποσπασμάτων-παράδειγμα
 6. Πως δουλεύουμε με το TRANSCRIBE και TRANSCRIBE

 

 • Υλικά σχετικά με την ανάλυση – ερμηνεία των συνεντεύξεων:
 1. Ανάλυση Συνεντεύξεων” (4/4/2016) εισήγηση της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν
 2. Η βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση στην εμπειρική κοινωνική έρευνα: παραγωγή και ανάλυση βιογραφικών αφηγήσεων” (29/10/2015) εισήγηση του  Γιώργου Τσιώλη
 3. Έξι ερευνητικά ερωτήματα: ποιος, που, πότε, πως, τι και γιατί για ερασιτέχνες ιστορικους που αγαπούν & σέβονται την Ιστορία” (4/3/2018) εισήγηση της Τασούλας Βερβενιώτη. Εδώ μπορείτε να βρείτε και το συνοδευτικό κείμενο του σεμιναρίου
 4. Εφαρμογές δημιουργίας ψηφιακών χαρτών (28/5/2017) εισήγηση του Ηράκλειτου Σουγιουλτζόγλου
 5. Video του σεμιναρίου για τη χαρτογράφηση με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων (28/5/2017)
Διαδώστε το :