Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να λειτουργήσετε μια Ομάδα Προφορική Ιστορίας, ξεκινώντας από την έρευνα και την προετοιμασία μίας συνέντευξης μέχρι και την ταξινόμηση, την ανάλυση αλλά και την ερμηνεία των συνεντεύξεων σας. Επίσης θα βρείτε αρκετό βοηθητικό υλικό όπως παραδείγματα, οδηγούς συνεντεύξεων, οδηγίες για τον εξοπλισμό κ.ά.

Διαδώστε το :