Τασούλα Βερβενιώτη, Γιούλη Χρονοπούλου (επιμ.), Προφορική Ιστορία και Σχολικό Πρόγραμμα, 4ο ΠΕΚΕΣ, Δίκτυο Σχολείων για την Τοπική και Προφορική Ιστορία, Αθήνα 2020

Το εγχειρίδιο αυτό υπήρξε το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δράσης και μιας συλλογικής αναγκαιότητας. Η συλλογική ανάγκη αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας ‘αλλιώς’. Η συλλογική δράση πραγματώθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων για την Τοπική και Προφορική Ιστορία, το οποίο λειτουργεί στο 4ο ΠΕΚΕΣ από το σχολικό έτος 2018-2019.  Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Γιούλη Χρονοπούλου πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη να κάνει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στους καθηγητές, μέλη του Δικτύου, πάνω στις αρχές και τη μεθοδολογία της Προφορικής Ιστορίας, έχοντας την αμέριστη υποστήριξη όλων των Συντονιστών Εκπαίδευσης του 4ου ΠΕΚΕΣ. Το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 το Δίκτυο συνέχισε τη λειτουργία του και κοινή ήταν η διαπίστωση ότι ήταν αναγκαία η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες μετέφρασαν κάποια κείμενα από τα Αγγλικά. Η Τασούλα Βερβενιώτη και η Γιούλη Χρονοπούλου με βάση την αγγλική εμπειρία δούλεψαν συντονισμένα, ώστε να παραχθεί ένα χρηστικό εγχειρίδιο για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. Το εγχειρίδιο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για την εισαγωγή της Προφορικής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα και ένα απαραίτητο εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Βρείτε το εγχειρίδιο εδώ

Βρείτε το παραχωρητήριο εδώ και το excel – masterlog εδώ

Διαδώστε το :