Η προφορική ιστορία είναι μια ιστορία που δομείται γύρω από τους ανθρώπους.
Ζωντανεύει την ίδια την ιστορία και διευρύνει τον ορίζοντά της.
Αναδεικνύει ήρωες όχι μόνο από τον κύκλο των ηγετών, αλλά και από το ανώνυμο πλήθος.
Ενθαρρύνει δασκάλους και μαθητές να γίνουν συνεργάτες.
Φέρνει την ιστορία μέσα στην κοινότητα και την βγάζει έξω από αυτήν.
Τονώνει την αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση των λιγότερο προνομιούχων και ιδιαίτερα των ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας.
Προάγει την επικοινωνία, άρα και την κατανόηση μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και των γενεών.
Προσφέρει στους ιστορικούς και σε άλλους κοινά νοήματα, που τους δίνουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε κάποιο χώρο και χρόνο.
Κοντολογίς, βοηθά στην ολοκλήρωση του ανθρώπου.
Η προφορική ιστορία προσφέρει μια αμφισβήτηση των κοινών τόπων της ιστορίας, του απόλυτου τρόπου με τον οποίο η τελευταία έχει συνηθίσει να κρίνει τα πράγματα.
Είναι ένα μέσο ριζικής μεταμόρφωσης της κοινωνικής σημασίας της ιστορίας.

Paul Thompson, Φωνές από το παρελθόν. Προφορική ιστορία, Αθήνα 2002, σ. 53.

Διαδώστε το :