Αφού η ΟΠΙ έχει γίνει περίπου ενός έτους και όλα τα μέλη της έχουν την εμπειρία της συνέντευξης, καλό είναι να γίνει ένα σεμινάριο (Β΄ Επιπέδου) για το πώς μπορούμε να αναλύουμε και να ερμηνεύσουμε τα λεγόμενα του αφηγητή μας. Δείτε τρία σεμινάρια με αυτό το θέμα:

«Ανάλυση Συνεντεύξεων» (4/4/2016) εισήγηση της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν

«Η βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση στην εμπειρική κοινωνική έρευνα: παραγωγή και ανάλυση βιογραφικών αφηγήσεων» (29/10/2015) εισήγηση του  Γιώργου Τσιώλη

«Έξι ερευνητικά ερωτήματα: ποιος, που, πότε, πως, τι και γιατί για ερασιτέχνες ιστορικους που αγαπούν & σέβονται την Ιστορία» (4/3/2018) εισήγηση της Τασούλας Βερβενιώτη. Εδώ μπορείτε να βρείτε και το συνοδευτικό κείμενο του σεμιναρίου.

 Στην πράξη η πιο κατάλληλη μέθοδος είναι, όταν ένας μέλος πάρει μια συνέντευξη να τη φέρνει στην ομάδα. Εκεί να την παρουσιάζει: περιγράφει τον αφηγητή, τη σχέση που απόκτησε μαζί του, τις εντυπώσεις του κτλ. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα άλλα μέλη της ΟΠΙ να κάνουν παρατηρήσεις και σχόλια. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια συζήτηση πάνω στις πολλαπλές ανθρώπινες βιωμένες εμπειρίες και τα μέλη των ΟΠΙ ‘πλουτίζουν’ κατανοώντας τον κόσμο, αλλά και τον εαυτό τους.

Διαδώστε το :