Ένα από τα βασικά μότο της προφορικής ιστορία είναι «όσα περισσότερα γνωρίζεις, τόσα περισσότερα μαθαίνεις». Στις συνεντεύξεις πάμε πάντα καλά ‘διαβασμένοι’. Η ομάδα έχει φτιάξει Οδηγό συνέντευξης, τον οποίο τα μέλη της έχουν αποστηθίσει, γιατί δεν γίνεται να αρχίζουμε να τον ξεφυλλίζουμε στη διάρκεια της συνέντευξης.

Συνήθως οι ΟΠΙ ανταλλάσσουν οδηγούς μεταξύ τους και τους διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δείτε τον Οδηγό της ΟΠΙΑ που είναι πολύ αναλυτικός.

Σε αρκετές ΟΠΙ υπάρχουν υποομάδες που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως η δεκαετία 1940, η κρίση κ.ά. Εάν το θέμα έχει δουλευτεί και από άλλη θεματική ομάδα τα πράγματα είναι απλά: παίρνει τον υπάρχοντα οδηγό και τον διαμορφώνει ανάλογα. Έτσι δούλεψαν η ομάδα για την Κρίση της ΟΠΙΚ και στη συνέχεια της ΟΠΙΚΟ. Όταν μια ομάδα θέλει να μελετήσει ένα θέμα που μπαίνει για πρώτη φορά, όπως για παράδειγμα η ΟΠΙΧΟΠΑ για τον αθλητισμό, είναι υποχρεωμένη να κάνει νέο Οδηγό. Μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία των οδηγών που χρησιμοποιούν η ΟΠΙΑ και η ΟΠΙΝΙ, όπου αναφέρονται και οι θεματικές ομάδες, σε Powerpoint.

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε δημοσιογράφοι ώστε να ρωτάμε για ένα θέμα κάποιον ‘ειδικό’, αλλά ότι και οι θεματικές ομάδες συλλέγουν αφηγήσεις ζωής. Έχει σημασία πως έφτασε κάποιος να κάνει μία πράξη ή να συμμετέχει σε ένα γεγονός, και έχει επίσης μεγάλη σημασία πως είναι σήμερα για το πώς αφηγείται το γεγονός.