Ένα από τα βασικά μότο της προφορικής ιστορία είναι «όσα περισσότερα γνωρίζεις, τόσα περισσότερα μαθαίνεις». Στις συνεντεύξεις πάμε πάντα καλά ‘διαβασμένοι’. Η ομάδα έχει φτιάξει Οδηγό συνέντευξης, τον οποίο τα μέλη της έχουν αποστηθίσει, γιατί δεν γίνεται να αρχίζουμε να τον ξεφυλλίζουμε στη διάρκεια της συνέντευξης.

Οι ΟΠΙ έχουν φτιάξει οδηγούς για μια γειτονιά, για τη μετανάστευση, για την κρίση κ.ά. θεματικές. Συνήθως οι ΟΠΙ ανταλλάσσουν οδηγούς μεταξύ τους και τους διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Μπορείτε να δείτε παραδείγματα οδηγών από την ΟΠΙΑ, την ΟΠΙΒΡΙΛ, την ΟΠΙΚ για την κρίση, την ΟΠΙΚ για τη μετανάστευση, την ΟΠΙΝΙ για τους πρόσφυγες και την ΟΠΙΚ για την εκπαίδευση.

Σε αρκετές ΟΠΙ υπάρχουν υποομάδες που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως η δεκαετία 1940, η κρίση κ.ά. Εάν το θέμα έχει δουλευτεί και από άλλη θεματική ομάδα τα πράγματα είναι απλά: παίρνει τον υπάρχοντα οδηγό και τον διαμορφώνει ανάλογα. Έτσι δούλεψαν η ομάδα για την Κρίση της ΟΠΙΚ και στη συνέχεια της ΟΠΙΚΟ. Όταν μια ομάδα θέλει να μελετήσει ένα θέμα που μπαίνει για πρώτη φορά, όπως για παράδειγμα η ΟΠΙΧΟΠΑ για τον αθλητισμό, είναι υποχρεωμένη να κάνει νέο Οδηγό. Μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία των οδηγών που χρησιμοποιούν η ΟΠΙΑ και η ΟΠΙΝΙ, όπου αναφέρονται και οι θεματικές ομάδες, σε Powerpoint.

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε δημοσιογράφοι ώστε να ρωτάμε για ένα θέμα κάποιον ‘ειδικό’, αλλά ότι και οι θεματικές ομάδες συλλέγουν αφηγήσεις ζωής. Έχει σημασία πως έφτασε κάποιος να κάνει μία πράξη ή να συμμετέχει σε ένα γεγονός, και έχει επίσης μεγάλη σημασία πως είναι σήμερα για το πώς αφηγείται το γεγονός.

Επιπλέον πριν τη συνέντευξη έχουμε φροντίσει  να εξοικειωθούμε με τον εξοπλισμό μας. Δείτε τον οδηγό για τη χρήση του TASKAM DR100 που χρησιμοποιούν η ΟΠΙΑ, η ΟΠΙΚΟ και η ΟΠΙΔΟΥ [Οδηγός χρήσης TASKAM]

Διαδώστε το :