Στην Ελλάδα, η προφορική ιστορία άρχισε να ξεφεύγει από τον περιορισμένο κύκλο των ακαδημαϊκών που την υπηρετούσαν το 2011 με τη δημιουργία της πρώτης Ομάδας Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ) στην Κυψέλη. Από το 2011 και μέχρι το τέλος του 2020 έχουν γίνει πολλές δεκάδες σεμινάρια για τη δημιουργία ΟΠΙ, αρχικά στην Αθήνα και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε το χρονικό στη σελίδα εδώ και τη συνοπτική ιστορία των ΟΠΙ εδώ. 

Η ‘είσοδος’ της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία επακολούθησε∙ η πορεία της ήταν αρχικά λίγο βραδυκίνητη. Οι πρώτες προσπάθειες να συνδεθεί η προφορική μαρτυρία με το σχολείο ξεκίνησαν από τους εκπαιδευτικούς που ήταν μέλη των ΟΠΙ˙ δεν αφορούσε το σχολικό πρόγραμμα αλλά τη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, την οποία επένδυαν με μαρτυρίες.˙ Η μεγάλη ανταπόκριση των μαθητών έδωσε μια νέα ώθηση στο όλο εγχείρημα. Το όλο project άρχισε να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή το 2018. Τότε δημιουργήθηκε το Δίκτυο Σχολείων στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττική και σχεδόν ταυτόχρονα τρία μέλη από το Συντονιστικό των ΟΠΙ αποφάσισαν να οργανώσουν το Μαθητικό Συνέδριο στις 10-12 Μαΐου 2019. Είχε ως τίτλο Προφορική Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας. Σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’ και στην αφίσα του ένα παπαγαλάκι έλεγε: Η απομνημόνευση βλάπτει σοβαρά την πνευματική υγεία. Η επιτυχία του Μαθητικού Συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη. Συμμετείχαν σχολεία από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από όλη την Ελλάδα. Δείτε το Πρόγραμμα. Οι ανακοινώσεις των μαθητών βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν εδώ .

Το Μαθητικό Συνέδριο ήταν το πρώτο βήμα που έκανε η προφορική η ιστορία στο σχολείο -και ήταν αλματώδες. Το δεύτερο βήμα ήταν η δημιουργία ενός εγχειριδίου, το οποίο εκδόθηκε το 2020, μέσα από συλλογικές διαδικασίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Δίκτυο Σχολείων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Η εμπειρία του Μαθητικού Συνεδρίου έδειξε έμπρακτα ότι η προφορική ιστορία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, όχι μόνο στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το τρίτο βήμα, το οποίο και είναι σε εξέλιξη, είναι η δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων.

Στις αρχές του 2021, η Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ, η οποία είχε οργανώσει και το Μαθητικό Συνέδριο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και έκανε τέσσερα σεμινάρια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και αφορούσαν τη χρήση της μεθοδολογίας της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική πράξη.

Διαδώστε το :