Η οµάδα προφορικής ιστορίας για το Φεµινισµό δημιουργήθηκε στις αρχές του 2018. Η Οµάδα ασχολείται µε την καταγραφή ιστοριών, αφηγήσεων και εµπειριών που αφορούν στη δράση και την συμμετοχή γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ ατόµων σε φεµινιστικές και αντισεξιστικές συλλογικότητες την περίοδο από το 1974 έως το 1989 στην πόλη της Αθήνας. Η συγκεκριµένη περίοδος επιλέγεται, διότι κατά την διάρκεια της παρουσιάζεται έντονη πολιτική δράση και αναπτύσσονται φεµινιστικές οµάδες, χώροι αντικουλτούρας και εναλλακτικά έντυπα που αναδεικνύουν έναν νέο φεµινιστικό και ριζοσπαστικό λόγο. Όλη αυτή η εποχή σηµαδεύει όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής και του πολιτισµού και της σεξουαλικότητας φέρνοντας στην επιφάνεια χειραφετικές πρακτικές και διεκδικήσεις. Για αυτούς τους λόγους µας ενδιαφέρει η ανάδειξη των εµπειριών που αφορούν στη µουσική, στο ένδυµα, τις καθηµερινές πρακτικές (µέσα και έξω από το σπίτι), στην απελευθέρωση του σώµατος, στον κινηµατογράφο, στη λογοτεχνία, στα πολιτικά έντυπα, στις σιωπές και στις αυτο- λογοκρισίες. Στοχεύουµε στην καταγραφή και αρχειοθέτηση µαρτυριών που θα συµβάλλουν στην ανάδειξη ενός σηµαντικού τµήµατος της σύγχρονης ιστορίας µέσα από µια ανθρωπολογική ανάγνωση.

Η Οµάδα µας

Τον Οκτώβριο του 2017 το τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε ένα κύκλο σεµιναρίων σχετικά µε την εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Προφορικής Ιστορίας, µε επιστηµονική υπεύθυνο την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη. Μετά το τέλος του σεµιναρίου συστάθηκε η ΟΠΙ- ΦΕΜΙΝ από φοιτήτριες-ες όλων των βαθµίδων του Παντείου Πανεπιστηµίου. Προς το παρόν η οµάδα µας αριθµεί τέσσερα µέλη, αλλά ελπίζουµε, ότι στο µέλλον θα αυξηθούν. Η δουλειά µας βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής µαρτυριών και διεξαγωγής συνεντεύξεων. Η οµάδα συναντιέται σε δεκαπενθήµερη βάση διαβάζοντας και συζητώντας κείµενα για την Προφορική Ιστορία και τον Φεµινισµό και αναλύοντας το ερευνητικό υλικό. Η οµάδα µας συµµετέχει στο συντονιστικό όργανο των Οµάδων Προφορικής Ιστορίας.

Επικοινωνία

Όσες και όσοι επιθυµούν να έρθουν σε επαφή µε την οµάδα ή και να συµµετάσχουν σε αυτήν µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί µας στο: oral.gender@gmail.com

Διαδώστε το :