Στο κάλεσμα των εκδηλώσεων «Διαδρομές και Αναμνήσεις» του Μουσείου Γουναρόπουλου η Ομάδα Προφορικής Εργασίας Ζωγράφου (ΟΠΙΖΩ) συμμετέχει και συμβάλλει με το δικό της διαδραστικό τρόπο, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 – 13:00.

1ο μέροςΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΙΖΩ (30’)

α) Από μια συντροφιά λογοτεχνίας στη δημιουργία της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας ΟΠΙΖΩ.

β) Η διαδρομή της ΟΠΙΖΩ από τη θεωρία στην ιστορία των ανθρώπων, δρόμων, κτηρίων και εικόνων του Ζωγράφου.

2ο μέρος: Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΛΑΡΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως παράδειγμα έρευνας  (30’)

α) Μεθοδολογία της ερευνητικής δουλειάς της Προφορικής Ιστορίας. Βιογραφικά στοιχεία και διαδρομή της αντιστασιακού, συγγραφέως και εικαστικού Κλάρας Ζαχαράκη-Γεωργίου.

β) Από την Προφορική Ιστορία στην Εικαστική Δημιουργία. Προβολή του εικαστικού έργου της Κλάρας.

 Συζήτηση (15’)

To Μουσείο Γουναρόπουλου βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Γουναροπούλου 6, στα Άνω Ιλίσια.

Διαδώστε το :