Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Επιστήμη των Πολιτών – Προφορική Ιστορία

  Σύντομη περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Το σενάριο επιχειρεί να συνδέσει την Επιστήμη των Πολιτών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) και την Προφορική Ιστορία (ΠΙ), χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Πολιτών (ΠΠ) OdourCollect. Μέσα από μια διαθεματική/ διεπιστημονική προσέγγιση, στην οποία εμπλέκονται μαθητές, εκπαιδευτικοί, η τοπική κοινωνία και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της βιομηχανίας σχεδιάζεται να επιτευχθούν παράλληλοι στόχοι (περιβαλλοντικός, επιστημονικός, πολιτειακός και ψηφιακός γραμματισμός). Η ανάδειξη του προβλήματος της οσφρητικής ρύπανσης στις σύγχρονες πόλεις μέσα από προφορικές μαρτυρίες, η δημιουργία ενός ψηφιακού αισθητηριακού χάρτη των οσμών του τόπου από τους μαθητές, εμπλουτισμένου με τις ιστορίες των κατοίκων του, η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων, είναι μερικές από τις μεθόδους και τις επιδιώξεις του σεναρίου. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως υπόθεση εργασίας πάνω στο παράδειγμα της Μεταμόρφωσης και της Ελευσίνας και περιλαμβάνει δραστηριότητες στο πεδίο (π.χ. περιπάτους, συνεντεύξεις) και τη σχολική αίθουσα (π.χ. αποδελτίωση συνεντεύξεων, παρουσίαση αποτελεσμάτων). Το σενάριο δημιουργήθηκε από τις Κωνσταντία Γαλανοπούλου, Βασιλική Κόντου και Άννα Τρίγκατζη στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού Προγράμματος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και την Επιστήμη των Πολιτών.

Βιβλιογραφική αναφορά: Μ. Δασκολιά (Επιμ.) (2023). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών. Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά παρατηρητήρια πολιτών στη σχολική εκπαιδευτική. Εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. https://doi.org/10.26247/nkuapress.ebook.1  

 

 

Φύλλα Εργασίας της 3ης Φάσης αναφορικά με την Προφορική Ιστορία. (Πιέστε επάνω για πλήρη προβολή)

Διαδώστε το :