Στο πλαίσιο επιμορφώσεων του Β’ κύκλου από το Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης. Η Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ, η οποία είχε οργανώσει και το Μαθητικό Συνέδριο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για μια σειρά τεσσάρων σεμιναρίων που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και αφορούσαν τη χρήση της μεθοδολογίας της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική πράξη. Με τίτλο «Προφορική Ιστορία: για ένα μάθημα ‘αλλιώς’» του Δίκτυο Σχολείων «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους» «Η Προφορική Ιστορία στην Εκπαίδευσης».

Δείτε τα σεμινάρια παρακάτω

Διαδώστε το :