Στις 3-5 Ιουνίου 2016: έγινε στη Θεσσαλονίκη το 3ο Συνέδριο προφορικής ιστορίας ΑΝΤΙ-ΑΡΧΕΙΑ: Επανεξετάζοντας την ιστορία από τα κάτω. Μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου. Πήρε μέρος η ΕΟΜ-ΟΠΙ. 

Το πάνελ είχε ως κεντρικό θέμα 40 χρόνια Μεταπολίτευση: πολιτική, ιστορία και μνήμη.

Συμμετείχαν οι:

Γιώργος Θεοδωρίδης, Μεταπολίτευση: πολιτική ιστορία από τα κάτω και υποκειμενική βίωση της

Ανδρέας Τζαναβάρης, Παναγιώτης Σαματάς, Ιωάννα Πιτσουλάκη, Το πολιτικό υποκείμενο της Μεταπολίτευσης:  κοινωνικο-ποιητικές παρατηρήσεις και σχόλια

Μαίρη Κουρπά , Χρήστος Μαρασλής, Ηλίας Καλότυχος, Η σχέση ατομικού και συλλογικού: ανάλυση λόγου των απλών μελών του ΠΑΣΟΚ