Η ΟΠΙΚ πήρε μέρος στο Α΄ Διεθνές Συνέδριο προφορικής ιστορίας με τίτλο Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 25-27 Μαΐου 2012. Δείτε περισσότερα για το συνέδριο.

Η ανακοίνωση της ΟΠΙΚ είχε τίτλο: Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης: Η Ιστορία και οι ιστορίες από τη γειτονιά.

Έξω από την αίθουσα του συνεδρίου ‘έτρεχαν’ βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα συνεντεύξεων που είχαν φτιάξει οι τρεις θεματικές ομάδες. Δείτε τη βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση της ΟΠΙΚ. Το κείμενο βρίσκεται και στα πρακτικά του Συνεδρίου που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) http://www.epi.uth.gr/uploads/2013_proceedings.pdf

Διαδώστε το :