Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 η ΟΠΙΚ ξεκίνησε το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Πολυτεχνείο, το οποίο τελείωσε τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012. Περιλάμβανε έξι τρίωρα μαθήματα. Το παρακολούθησαν πάνω από πενήντα άτομα, ενώ η λίστα συμμετοχών έκλεισε άμεσα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη, ίσως και γιατί υπήρξε η δημοσίευση: Δωρεάν Σεμινάριο προφορικής ιστορίας από την ΟΠΙΚ.

Με το τέλος του σεμιναρίου δημιουργήθηκαν εκτός από τις τρεις θεματικές ομάδες που ήδη υπήρχαν (Δεκαετία 40, Καθημερινή Ζωή, Μετανάστευση) και οι ομάδες Πολύγωνο-Προσφυγικά, Χώροι και Κτίρια, Εκπαίδευση, Κρίση, καθώς και η ομάδα Ετερότητα, η οποία αποφάσισε να φύγει από την ΟΠΙΚ με το σκεπτικό ότι το αντικείμενό της δεν αφορούσε μόνο την Κυψέλη.

Μέσα στο 2013 έγιναν κάποιες συναντήσεις των συντονιστών των θεματικών ομάδων, αλλά και όλης της ΟΠΙΚ, καθώς και μερικές συνεντεύξεις. Ουσιαστικά όμως οι θεματικές ομάδες και γενικότερα η ΟΠΙΚ υπολειτουργούσε. Την εξαίρεση έκανε η ομάδα για την Κρίση.

Διαδώστε το :