ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ   Ν.ΚΙΟΥ     ΑΡΓΟΥΣ (Ο.Π.Ι.ΝΑ.ΝΚ.Α)

Η Τοπική Ιστορία μέσα από Προφορικές Ιστορίες

Μια  Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (Ο.Π.Ι.) συνήθως ξεκινάει από έναν μικρό πυρήνα ανθρώπων που θέλει να διατηρήσει τη μνήμη μιας περιοχής ή ενός σημαντικού γεγονότος ή και τα δυο. Με αυτό τον στόχο η Ο.Π.Ι.ΝΑ.ΝΚ.Α (Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ναυπλίου, Ν. Κίου, Άργους) δημιούργησε ομάδες οι οποίες πήραν  συνεντεύξεις και μέρος αυτών θα παρουσιαστεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, 7 μ.μ., στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου « Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ».

Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχει η ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη η οποία μας εισήγαγε  στις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας  σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Τα μέλη της Ομάδας θα μιλήσουν για την μεθοδολογία της  έρευνάς τους  και θα παρουσιάσουν τα δεδομένα των συνεντεύξεων που ολοκλήρωσαν μέχρι τώρα.

Φίλοι της  Ο.Π.Ι.ΝΑ.ΝΚ.Α  θα δραματοποιήσουν αποσπάσματα των συνεντεύξεων.

Απώτερος σκοπός της Ο.Π.Ι.ΝΑ.ΝΚ.Α είναι οι συνεντεύξεις της να αποτελέσουν υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

opinanka