Αναδημοσίευση της πρόσκλησης της υπό σύσταση Ο.Π.Ι. της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την επιστημονική διάλεξη – συζήτηση της ιστορικού κας. Τασούλας Βερβενιώτη* με θέμα: «Προφορική Ιστορία και Μνήμη. Η σημασία της συλλογής Προφορικών Μαρτυριών».

Την Τρίτη 19 Ιουνίου (7μ.μ.) στην Παριανή Στέγη (Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος).

*Η ιστορικός κα Τασούλα Βερβενιώτη πρωτοστατεί από το 2011 στην οργάνωση σεμιναρίων ως επιστημονική υπεύθυνη, υποστηρίζοντας την ίδρυση Ομάδων Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ) ανά την Ελλάδα. Έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εξάπλωση γνώσεων γύρω από τον επιστημονικό τομέα της Προφορικής Ιστορίας, βοηθώντας καταλυτικά στη διάσωση αυτού του κομματιού της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://oralhistorygroups.gr στο τηλ. 6942088474 (Ε. Δαφερέρα) και στο Facebook https://www.facebook.com/groups/1881166371928708/?ref=bookmarks.

«Ο άσπλαχνος καιρός όλα τα ροκανίζει με το δόντι του, Άλλη παρηγοριά δε βρίσκει άνθρωπος πάρεξ να κρατήσει στο χαρτί ό, τι μπορέσει να προφτάσει»

Φώτης Κόντογλου