Η ΟΠΙ Νέας Ιωνίας οργάνωσε την Κυριακή 28 Μαΐου στη Λέσχη «Αναιρέσεις» σεμινάριο για τη δημιουργία χαρτών με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μέλη των ΟΠΙ και είχε ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τους τρόπους χαρτογράφησης της ιστορικής μνήμης και τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων δημιουργίας χαρτών. Στο πρώτο μέρος, ο Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου, μέλος της ΟΠΙΝΙ και συνεργάτης του project Sonorcities έκανε μια εισαγωγή στην έννοια του χάρτη και παρουσίασε δημοφιλείς, ελέυθερα προσβάσιμες, εφαρμογές σύνθεσης ιστορικών χαρτών. Ακολούθησε πρακτική άσκηση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη των ΟΠΙ εξοικειώθηκαν με τις βασικές λειτουργικότητες της εφαρμογής Storymap JS και δημιούργησαν χάρτες με υλικό που είχε συγκεντρωθεί από τις ομάδες. Το τρίωρο σεμινάριο όπου συμμετείχαν μέλη από 8 ΟΠΙ ήταν ένα σημαντικό βήμα για τον αλφαβητισμό των ΟΠΙ στις εφαρμογές του web 2.0, αλλά κυρίως για τον συντονισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων.

Μπορείτε να δείτε μέρος του σεμιναρίου στο παρακάτω βίντεο.

seminar
people
irakleitos_show
irakleitos
Διαδώστε το :