Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 οργανώθηκε από την Ομάδα Πλατφόρμα σεμινάριο για το ξεκίνημα της Πλατφόρμας – Αποθετήριο προφορικών μαρτυριών των ΟΠΙ.
Το σεμινάριο έγινε σε ειδική αίθουσα, με κομπιούτερ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η διάρκεια του ήταν επτά ώρες (11:00 – 18:00). Αρχικά έγινε ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της Πλατφόρμας και στη συνέχεια οι ΟΠΙ εισήγαγαν τα μεταδεδομένα μιας συνέντευξης. Ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση πάνω στο θέμα των αδειών χρήσης/ πρόσβασης των μαρτυριών. Τα μέλη των ΟΠΙ είχαν φροντίσει και για τη διατροφή μας. Συμμετείχαν μέλη οκτώ ΟΠΙ με φυσική παρουσία (ΟΠΙΝΙ, ΟΠΙΔΗΧ, ΟΠΙΑ, ΟΠΙΚΑΡ, ΕΟΜ-ΟΠΙ, ΟΠΙΔΟΥ, ΟΠΙΒΡΙΛ, ΟΠΙΚ) και δύο συνδέθηκαν με Skype (ΟΠΙΝΑΝΚΑ, ΟΠΙΒΟ).

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit