Καλοκαίρι 2015: η ΟΠΙΔΟΥ προετοιμάζεται για να φέρει στο προσκήνιο το μπλόκο του Δουργουτίου, Αύγουστος 1944

Μετά τη Γιορτή Προφορικής Ιστορίας, το καλοκαίρι 2015, κάποια μέλη της ΟΠΙΔΟΥ, έριξαν την ιδέα να σχηματισθεί μία ομάδα, η οποία θα έπαιρνε συνεντεύξεις για την περίοδο της Κατοχής στο Δουργούτι. Αποφάσισαν να αναδείξουν το Μπλόκο (Αύγουστος 1944), το οποίο ήταν ελάχιστα γνωστό στην ιστοριογραφία και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στη γειτονιά. Η εκδήλωση η…