11-12 Οκτωβρίου 2015: εκδηλώσεις της ΟΠΙΔΟΥ «Το Δουργούτι θυμάται το Μπλόκo» στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Αθήνα Ελεύθερη»

Η εκδήλωση της ΟΠΙΔΟΥ για το Μπλόκο στο Δουργούτι την περίοδο της Κατοχής (Αύγουστος 1944) διήρκεσε δύο μέρες: Κυριακή 11 και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλευση των σχολείων. Στην εκδήλωση, που εντάχτηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων η Αθήνα Ελεύθερη, συμμετείχαν με διάφορους τρόπους τα περισσότερα μέλη της ΟΠΙΔΟΥ και υπήρξε μεγάλη προσέλευση από τους…