Η ανακοίνωση της ομάδας «Κριση» της ΟΠΙΚ στο Διεπιστημονικό – Καλλιτεχνικό Συμπόσιο με θέμα: Το Ανθρώπινο Σώμα και Βίωμα στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης υπό το Πρίσμα της Επιστήμης και της Τέχνης, 16-17/6/2016

ΒΙΩΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΕΝ ΚΡΙΣΕΙ, ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Όλα τα αποσπάσματα μαρτυριών προέρχονται από συνεντεύξεις που έχουν διεξάγει μέλη της Ομάδας Κρίση της ΟΠΙΚ το διάστημα 2012-2015. Η επιλογή των αποσπασμάτων έγινε για τη συμμετοχή στο Διεπιστημονικό – Καλλιτεχνικό Συμπόσιο με θέμα: Το Ανθρώπινο Σώμα και Βίωμα στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης υπό το Πρίσμα της Επιστήμης…