9 Νοεμβρίου – 14 Δεκεμβρίου 2016: σεμινάριο στην Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Μετς-Παγκαρτίου

Στις 9 Νοεμβρίου 2016 άρχισε το σεμινάριο της ΟΠΙΜΕ-ΠΑ, στην αίθουσα του Συλλόγου «Ο Αρδηττός», με συμμετοχή 30 ατόμων. Το σεμινάριο της ΟΠΙΜΕ-ΠΑ ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2016. Δημιουργήθηκαν 3 ομάδες με θεματικές (1) Δεκαετία του 40 / Ιστορία (6 μέλη), (2) Κρίση ( 12 μέλη) και (3) Συλλογικότητες (4 μέλη). Kατόπιν ακολούθησε γιορτή λήξης με μουσικό πρόγραμμα “αφιερωμένο εξαιρετικά” στην γιορτή από…