21 Δεκεμβρίου 2016: Συνάντηση του Συντονιστικού των ΟΠΙ της Αθήνας

Εγινε η τακτική τριμηνιαία συνάντηση του Συντονιστικού των ΟΠΙ Αθήνας, όπου μέσα σε γιορταστική ατμόσφαιρα αποφασίστηκε η ημερομηνία της εκδήλωσης, η καλύτερη διαδικτυακή εμφάνιση και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός της δράσης των ομάδων.