13-14 Μαΐου 2017: σεμινάριο και ίδρυση της Ο.Π.Ι.ΛΕΣ.

Οι φίλοι Προφορικής Ιστορίας, η υπεύθυνη του ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, θέλοντας να συμβάλουν στην καταγραφή της Ιστορίας της Λέσβου, δημιουργούν την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Λέσβου και οργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της συνέντευξης. Η συνέντευξη αποτελεί το εργαλείο της Προφορικής Ιστορίας για την καταγραφή της ατομικής και…