Απρίλιος 2011: η ίδρυση της πρώτης ΟΠΙ στην Κυψέλη

Η πρώτη ΟΠΙ δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2011 στην Κυψέλη. Ονομάστηκε ΟΠΙΚ: Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης. Το επιμορφωτικό σεμινάριο για τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου και τελείωσε στις 18 Απριλίου 2011. Έγινε στο Πολυτεχνείο και το παρακολούθησαν περίπου τριάντα εθελοντές. https://sites.google.com/site/opikdomain/home Αρχικά συγκροτήθηκαν πέντε θεματικές ομάδες: Δεκαετία 1940, Μετανάστευση, Καθημερινή Ζωή, Εκπαίδευση και…