Οκτώβριος 2012: η ΟΠΙΚ οργανώνει δεύτερο σεμινάριο προφορικής ιστορίας

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 η ΟΠΙΚ ξεκίνησε το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Πολυτεχνείο, το οποίο τελείωσε τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012. Περιλάμβανε έξι τρίωρα μαθήματα. Το παρακολούθησαν πάνω από πενήντα άτομα, ενώ η λίστα συμμετοχών έκλεισε άμεσα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη, ίσως και γιατί υπήρξε η δημοσίευση: Δωρεάν Σεμινάριο προφορικής ιστορίας από την ΟΠΙΚ. Με…