Εκδήλωση της Ο.Π.Ι.ΝΑ.ΝΚ.Α: Η Τοπική Ιστορία μέσα από Προφορικές Ιστορίες, Σάββατο 2 Ιουνίοου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ   Ν.ΚΙΟΥ     ΑΡΓΟΥΣ (Ο.Π.Ι.ΝΑ.ΝΚ.Α) Η Τοπική Ιστορία μέσα από Προφορικές Ιστορίες Μια  Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (Ο.Π.Ι.) συνήθως ξεκινάει από έναν μικρό πυρήνα ανθρώπων που θέλει να διατηρήσει τη μνήμη μιας περιοχής ή ενός σημαντικού γεγονότος ή και τα δυο. Με αυτό τον στόχο η Ο.Π.Ι.ΝΑ.ΝΚ.Α (Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ναυπλίου, Ν. Κίου, Άργους)…