Ο λόγος στους πρόσφυγες

Προσφυγικοί συνοικισμοί της Καλλιθέας   Καλλιθέα μια πόλη που δημιουργήθηκε από πρόσφυγες . Από που όμως ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι  και πως έφτιαξαν τα σπίτια τους, μετά από τον ξεριζωμό τους από την πατρογονική τους γη; Οι άνθρωποι αυτοί εξιστορούν όσα έζησαν ή άκουσαν από τους γονείς τους για «Τα προσφυγικά της Καλλιθέας» Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας  Καλλιθέας-Τζιτζιφιών…