Διημερίδα: Η Προφορική Ιστορία ως μέθοδος και εκπαιδευτική πρακτική, 25-26/10/2022

Η Προφορική Ιστορία ως μέθοδος και εκπαιδευτική πρακτική περιλάμβανε ανακοινώσεις που αναφέρονταν σε εκπαιδευτικές πρακτικές που είχαν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονταν σε εξελίξη· δεν αφορούσαν μόνο το μάθημα της ιστορίας αλλά και άλλα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Στα τραπεζάκια «έξω»

Στη διάρκεια της Εβδομάδας Προφορικής Ιστορίας, τα όσα συνέβαιναν μέσα στην αίθουσα, στον Πύργο Βιβλίων, ήταν πράγματι πολύ σημαντικά. Εξίσου σημαντικά ήταν όμως και όσα συνέβαιναν «έξω», στα τραπεζάκια που βρίσκονται ανάμεσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Λυρική Σκηνή, στο βάθος των οποίων έβλεπες κάθε ώρα να χορεύουν τα συντριβάνια στους ήχους της μουσικής. Η παρουσία των μελών των ΟΠΙ αλλά και των επισκεπτών, περίπου χίλια άτομα, έδινε μια ιδιαίτερη ζωντάνια στο όλο σκηνικό.