Συνάντηση του συντονιστικού των ΟΠΙ στις 17/10/19

Το Συντονιστικό ΟΠΙ, έγινε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, στη Σιβιτανίδειο. Συμμετείχαν συνολικά δέκα Ομάδες Προφορικής Ιστορίας, είτε με φυσική παρουσία είτε με σύνδεση μέσω Skype.

Συμμετείχαν με φυσική παρουσία στο χώρο: ΟΠΙ-ΦΕΜΙΝ, ΕΟΜ-ΟΠΙ, ΟΠΙΔΗΧ, ΟΠΙΑ, ΟΠΙ-ΕΥΔΑΠ, ΟΠΙΝΙ και η ΟΠΙ που έχει σχηματιστεί στη Σιβιτανίδειο.
Συμμετείχαν μέσω Skype: ΟΠΙΒΟ, ΟΠΙΛΕΣ, ΟΠΙ-ΕΠΤΑ.
 
 
 

«Η προσφυγική κρίση μέσα από τα μάτια των κατοίκων της Λέσβου»- Συνέδριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Λέσβου (ΟΠΙΛΕΣ), στις 7/6/2019, συμμετείχε με προφορική εισήγηση: «Η προσφυγική κρίση μέσα από τα μάτια των κατοίκων της Λέσβου» στο Συνέδριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.     «Μέσα από την ανάλυση του λόγου των αφηγητών αναδύεται μία πολυφωνική τοπική κοινωνία που ως πολιτικό υποκείμενο στοχάζεται πάνω στα γεγονότα, τα…

13-14 Μαΐου 2017: σεμινάριο και ίδρυση της Ο.Π.Ι.ΛΕΣ.

Οι φίλοι Προφορικής Ιστορίας, η υπεύθυνη του ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, θέλοντας να συμβάλουν στην καταγραφή της Ιστορίας της Λέσβου, δημιουργούν την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Λέσβου και οργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της συνέντευξης. Η συνέντευξη αποτελεί το εργαλείο της Προφορικής Ιστορίας για την καταγραφή της ατομικής και…